sobota 25. ledna 2014

Nejlevnější povinné ručení – ano, nebo ne!

foto: Aktuálně.cz

„Za povinné ručení chci platit co nejméně“. Pouze abych splnil zákonnou podmínku, aby bylo auto pojištěno. A když do někoho nabourám, tak já nejsem ten, kdo bude čekat na peníze a nic víc řešit nemusím.“

 Tolikrát jsem tyto věty slyšel, že mi nedalo uvést tuto špatnou domněnku na pravou míru.


 
K čemu povinné ručení primárně slouží?
"Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poskytuje pojistnou ochranu pojištěnému pro případ,
že provozem vozidla způsobí škodu další osobě.“

A tohle je fakt, který by si měl každý člověk, který vstupuje do pojistného vztahu s určitým subjektem, uvědomit! Pojištění chrání mě, a podle toho bych si měl případného „ochránce“ – pojišťovnu, vybírat.
Možná to znáte; když chce člověk na něčem v prvopočátku ušetřit, tak ve výsledku na tom vždy prodělá.
 


Co by si tedy měl pojistník nebo provozovatel vozidla při vstupu do pojištění pohlídat?

Kvalitu pojišťovny a poskytovaných služeb

Kvalitu pojišťovny lze ověřit přes reference – známí, okolí, nezávislí zprostředkovatelé a internet.
Dále také, jakým způsobem pojišťovny přistupují ke komunikaci s klientem. Ono taky dovolat se při hlášení pojistné události na pojišťovnu je velmi důležité. Pak to někdy vypadá, že na druhé straně sedí max. 2 operátoři, kteří řeší požadavky všech svých klientů – a to nemluvím o velkých pojišťovnách, které mají těch klientů hodně.
Rychlost řešení pojistných událostí – ne jednou se stalo, že poškozený musel na likvidátora čekat delší dobu, než „ráčel“ přijet – to je věc, která by se stávat neměla.
Možnost poskytnutí přímé likvidace – některé pojišťovny to mají přímo v základu. Nehodu, kterou klient pojišťovny nezavinil, tak pojišťovna svému klientovi (poškozenému) peníze vyplatí a škodu tak s druhou pojišťovnou vyřídí za Vás.

Ne jedenkrát se stalo, že pojišťovna viníka poškozenému nevyplatila celou požadovanou částku. Pokud byl poškozený znalý svých práv a věděl, na co má nárok, veškerý rozdíl na který měl ze zákona právo, vyžadoval po viníkovi nehody. Na něm už pak bylo, aby si případný spor za něj vyřídila jeho pojišťovna, u které byl přece „kvalitně a levně“ pojištěn.

 Asistenční služby
Asistenční služby jsou nedílnou součástí povinného ručení. Je dobré se informovat, na jaké služby mám v případě poruchy nebo nehody vozidla nárok, a jaká společnost tuto službu poskytuje.

Limity krytí
Od 1. 1. 2014 je to o to horší, že se mění vztah k odpovědnostním škodám a upravují se nároky poškozených.
Zákonem jsou u pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích již delší dobu stanoveny pojistné limity ve výši minimálně:
- 35 mil Kč na majetek pro všechny poškozené
- 35 mil Kč na zdraví na každého zraněného nebo poškozeného
Každý si možná řekne, že limity jsou přeci dostačující, že takovou škodu reálně ani normální občan způsobit nemůže. Opak je pravdou – může, a s platností nového Občanského zákoníku se na takovou škodu můžete dostat raz dva.

Nejmenší částky, které jsou hrazené pojišťovnami z povinného ručení, jsou majetkového skutku – většinou tzv. plechy.
Na co bych rád upozornil je to, že škody způsobené na zdraví, se mohou běžně vyšplhat do miliónových částek.
Nad doposud hrazené skutečnosti typu nemateriálních škod, se mění s účinností NOZ pravidla likvidace.


Dle Tomáše Síkory z ČAP je zrušena vyhláška upravující výši náhrad: U jednorázového odškodnění pozůstalých došlo s účinností nového Občanského zákoníku ke zrušení fixních částek, které po úmrtí člověka obdrží jeho blízcí. Ve výjimečných případech bude moci jednorázové odškodnění uplatňovat i daleko širší okruh osob, pokud prokáže, že úmrtí určité osoby pociťují jako osobní neštěstí.“
Takže laicky a stručně řečeno – na poškozeném, případně na rodinných příslušnících je to, co si na daném viníkovi z pojistné události vysoudí.
Pokud takovou újmu utrpí mladý obchodní ředitel nějaké velké společnosti, tak tyto částky se mohou vyšplhat do řádů desítek miliónů.


Jedná se o výplaty:
náhrada ušlého výdělku po celou dobu života, ztížení společenského uplatnění, příspěvky na výpomoc, na zdravotní pomůcky, jednorázové bolestné, platby zdravotní pojišťovně a další materiální škody.
Nově jsou také zavedeny duševní útrapy jak pro rodinné příslušníky, ale také pro osoby, které se s poškozeným znali.


Pokud by tedy limity krytí nebyly pro pokrytí výdajů dostačující, poškozený zbytek prostředků vymáhá po viníkovi.
Snad se po přečtení článku zamyslíte nad tím, zda není vhodné si nějakou tu desetikorunu za vyšší limity krytí připlatit. Přece jen rozdíly v pojistném jsou zcela minimální, a za tu jistotu a klidný spánek to stojí!Autor: Lukáš Vaněk, www.autopojistenibrno.cz

3 komentáře:

  1. Konečně nějaký poučný článek týkající se kalkulačky povinného ručení. Díky :)

    OdpovědětVymazat
  2. Ahojte, já jsem se rozhodl si nechat pojistit auto jinak než je normální. Nechal jsem si auto uvést do svěřenského fondu . Takže mám jistotu, že mi auto exekutor nemůže vzít a je tak právně kryté :-)

    OdpovědětVymazat
  3. úvěrová společnost, která mi poskytuje půjčku ve výši 5 000 000,00 USD, když ostatní investoři půjčky zanedbali moji nabídku, ale pan benjamin lee mi poskytl úspěšnou půjčku. Jsou přímo zapojeni do financování půjček a projektů z hlediska investic. poskytují finanční řešení společnostem a jednotlivcům, kteří hledají přístup k fondům kapitálových trhů, mohou vám pomoci financovat váš projekt nebo rozšířit vaše podnikání .. e-mailový kontakt :::: také 247officedept@gmail.com nebo napište na číslo whatsapp na + 1- ( 989-394-3740)

    OdpovědětVymazat